خانه | آرشيو | پست الکترونيک
ایمنی در ازمایشگاه

به نام خدا                   

به موارد زير در آزمايشگاه توجه کنيد:

1- همواره عادت کنيد با  روپوش مخصوص وارد آزمايشگاه شويد . درآزمايشگاه دستکش دست کرده وماسک بزنيد.

 2 هيچگاه با دستکش چشم ,بيني , ساير اعضاي بدن را نخارانيد ولمس نکنيد

 3 - همواره روي ظروف معرفها بر چسب نصب کنيد . بر روي برچسب نام, فرمول , غلظت معرف را ثبت کنيد . به بر چسب روي معرفها توجه کنيد

 4- در محيط آزمايشگاه جدي باشيد . از شوخي اجتناب کنيد.

5- هرگز در آزمايشگاه چيزي نخوريد ونياشاميد حتي آدامس نجويد

عادتهايي هم چون جويدن ناخن و ماليدن قلم  به دهان را قطعا  ترک کنيد

6- با دستکش از محل کار خارج نشويد

7- هرگز براي کشيدن مواد آزمايشگاهي توسط پيپت از دهان استفاده نکنيد.

8- همواره قبل از بازکردن درب ظروف مواد سمي ,هود را روشن کنيد  .

9- همواره الکل,  اتر, استون وساير مواد قابل اشتعال را از شعله دور و درمکان هاي مخصوص خود قرار دهيد .

10- براي تهيه محلول رقيق اسيد ها همواره اسيد را آهسته آهسته با احتياط به آب اضافه کرد.
11- دراستفاده از میکروسکوپ نباید آنرا زیاد روشن گذاشت چون زود لامپ آن می سوزد. دربلند کردن واستفاده از آن بایدکاملا احتیاط کرد تا لنز های آن خش نیفتد

12- در انجام عمل تشریح باید از  وسایل تشریح به درستی استفاده شود تا به خود یا دیگران صدمه نخورد.

13-درمورد استفاده ازوسایل بر قی بایداحتیاط کامل شود.

روشهاي اختصااصي نظافت

نمکهاي مذاب :لوله هاي آزمايشي را که در انها نمک ذوب شده است پس از خنک شدن با آب پر کرده وچند ساعتي در اين حالت نگه داريد . بعضي اوقات لازم اس به آن حرارت داده شود.

گوگرد: هنگام مخلوط کردن تيو سولفاتها با محلولهاي اسيدي بر ديواره هاي ظروف گوگرد رسوب مي کند بهتر است بلافاصله پس از آزمايش آنرا به کمک آب، برس لوله وکمي مايع ظرفشوئي تميز نمود.

بقاياي اهک: رسوب سفیدي که بعنوان مثال هنگام کار با اهک بوجود مي آيد با استفاده از اسيد کلريدريک ازبين خواهد رفت . شيشه ها وبخصوص ارلن را با چند ميلي ليتر اسد کلريدريک پر کرده ، تکان داده وسپس بطور کامل با اب شستشو دهيد.

 اکسيد مس I: رسوب نقره ويا احيانا مسي که در بعضي از ازمايشها حالت اينه اي ايجاد مي کنند با مقداري اسيد نيتريک از بين خواهند رفت . بهتر است کمي هم آنرا گرم کنيد.

توجه 1: مواظب باشيد ! اکسيد نيتروژن قهوه اي رنگ حاصل سمي است. عمل تميز کردن را در فضاي آزاد انجام دهيد.

رسوبات منگنز يا پرمنگنات پتاسيم : هنگام کار با اسيد منگنز (IV ) يا پرمنکنات پتاسيم باقي مي ماند .آنها را مي توان توسط آب اکسيژنه رفع کرد . چند ميلي ليتر اسيد سولفوريک نيز اضافه کنيد . در مواردي گرم کردن نيز مورد نياز است.

يد : يديا لکه هاي بر روي لباس يا دستها را تيو سولفات سديم رفع  کرده وسپس کاملا با آب شستشو دهيد

آبي پروسي : ماده اي آبي رنگ                        که از واکنش پتاسيم سيلنو آهن 11 حاصل مي شود و توسط سود از بين مي رود

محلولهاي رنگي : هنگامي که از فنل فتالئين ومتيل اورانژ استفاده مي شود ومي توان بقاياي آنرا با همان مقدار آب وسود وبا گرم کردن حل نمود

توجه2: مواظب پاشيدن باز باشيد

بقاياي کربن: سعي شود تا انجا که ممکن است آنرا با وسيله ي تيزي مثل ميل بافتني با احتياط از جداره ي لوله آزمايش بر داريم . بعد لوله را به کمک آب داغ با برس لوله وپودر هاي پاک کننده تميز مي کنيم . اگر لوله ي مورد نظر صدر صد تميز نشد براي تکرار اين گونه آزمايشها از آن استفاده کنيد . اگر لوله خيلي کثيف بود آنرا دور بياندازيد.

دوده :دوده بر روي ظروفي که بر روي چراغ الکلي حرارت مي بيند تشکيل مي شود و به راحتي رفع مي شود حوله ي خيسي را با پودر شستشو آغشته کرده و آنرا بر روي لوله ماليده وسپس با آب داغ شستشو دهيد .

رسوب پارافين واستئارين : بقاياي آنرا در کپسول چيني حرارت داده ،ذوب کرده  وخالي کنيد . بعد با موارد شوينده آنرا تميز کنيد.

 

گروه آزمايشگاه دبيرستان مطهره

 

 

|+| نوشته شده توسط سایت در یکشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۶ و ساعت 14:58 | 
Powered By BLOGFA - Designing & Supporting Tools By SAJJADSOFT